Mối Hàn Vuông Góc Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Vuông Góc Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight được chứng nhận đạt tiêu chuẩn UL, RoHS, CE và tuân thủ theo IEEE Std.80, UL467 và IEEE837. Ngoài ra, sản phẩm còn được cấp bằng sáng chế quốc gia ZL200410021807X.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dien tich day tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

1616#45CC2-1616HK3xS103
2525#45CC2-2525HK
3535#45CC2-3535HK
3525#45CC2-3525HK
5050#90CC2-5050HK
5035#65CC2-5035HK
5025#65CC2-5025HK
7070#90CC2-7070HK
7050#90CC2-7050HK
7035#65CC2-7035HK
7025#65CC2-7025HK
9595#115CC2-9595HK
9570#90CC2-9570HK
9550#90CC2-9550HK
9535#90CC2-9535HK
120120#150CC2-120120HK
12095#150CC2-12095HK
12070#90CC2-12070HK
12050#90CC2-12050HK
150150#200CC2-150150HK
150120#150CC2-150120HK
15095#150CC2-15095HK
15070#90CC2-15070HK
185185#200CC2-185185HK
185150#200CC2-185150HK
185120#200CC2-185120HK
18595#150CC2-18595HK
2402402x#150CC2-240240HK5
240185#200CC2-240185HK
240150#200CC2-240150HK
240120#200CC2-240120HK
3003002x#200CC2-300300HK5
3002402x#200CC2-300240HK5
300185#250CC2-300185HK
300150#200CC2-300150HK


 Mối Hàn Vuông Góc Giữa Dây Và Dây