Mối Hàn Thẳng Giữa Cọc Và Cọc

Mối Hàn Thẳng Giữa Cọc Và Cọc

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight là cách thức kết nối các vật tư tiếp địa kim loại hết sức nhanh chóng, hiệu quả mà lại đơn giản nhất. Thông qua phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao, các vật tư bằng kim loại kể trên sẽ bị hòa tan hoàn toàn. Từ đó tạo ra một mối hàn hóa nhiệt có chất lượng cao. Toàn bộ quá trình hàn được xảy ra trong bộ khuôn chuyên dụng và tay kẹp tương ứng làm từ vật liệu chống cháy nổ cao cấp của chúng tôi. Toàn bộ hiện tượng cháy nổ này diễn ra hết sức nhanh chóng, chỉ trong vài giây.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

duong kinh coc tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

88#45CC1-8SCHK
108#45CC1-10SC8SCHK
1010#65CC1-10SCHK
128#90CC1-12SC8SCHK
1210#90CC1-12SC10SCHK
1212#90CC1-12SCHK
1414#115CC1-14SCHK
148#115CC1-14SC8SCHK
1410#115CC1-14SC10SCHK
1412#115CC1-14SC12SCHK
1616#150CC1-16SC16SCHK
168#115CC1-16SC8SCHK
1610#115CC1-16SC10SCHK
1612#150CC1-16SC12SCHK
1614#150CC1-16SC14SCHK
1818#150CC1-18SC18SCHK
188#115CC1-18SC8SCHK
1810#115CC1-18SC10SCHK
1812#150CC1-18SC12SCHK
1814#150CC1-18SC14SCHK
1816#150CC1-18SC16SCHK
2020#200CC1-20SC20SCHK
208#150CC1-20SC8SCHK
2010#150CC1-20SC10SCHK
2012#150CC1-20SC12SCHK
2014#150CC1-20SC14SCHK
2016#200CC1-20SC16SCHK
2018#220CC1-20SC18SCHK


 Mối Hàn Thẳng Giữa Cọc Và Cọc