Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Băng Đồng

Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Băng Đồng

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn IEEE Std.80, UL467 và IEEE837. Và được cấp bằng UL, RoHS và CE sau một thời gian dài nâng cấp và phát triển. Thêm vào đó, sản phẩm cũng đã được cấp bằng sáng chế quốc gia ZL200410021807X.

Đặc điểm nổi bật của thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight là điểm bắt lửa ổn định, có khả năng tăng mạnh độ dẫn điện, cũng như khả năng chống chịu oxyhóa của sản phẩm tiếp địa. Độ bền về lực tuyệt vời cũng là một điểm mạnh cần nhắc đến. Sau hàng loạt cải tiến và nâng cấp, mối nối bây giờ có độ sáng và độ sạch cao.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

tiet dien cua day dan

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

1620x3#45CB1-16203HK1XS103
1625x3#45CB1-16253HK1XS103
2520x3#45CB1-25203HK
2525x3#45CB1-25253HK
3520x3#45CB1-35203HK
3525x3#45CB1-35253HK
5020x3#45CB1-50203HK
5025x3#65CB1-50253HK
Ø8mm20x3#45CB1-8SC203HK
Ø8mm25x3#65CB1-8SC253HK
7025x3#65CB1-70253HK
7025x4#65CB1-70254HK
7025x6#65CB1-70256HK
Ø10mm25x3#65CB1-10SC253HK
Ø10mm25x4#65CB1-10SC254HK
Ø10mm25x6#65CB1-10SC256HK
9525x4#90CB1-95254HK
9525x6#90CB1-95256HK
12025x6#90CB1-120256HK
12030x5#115CB1-120305HK
15025x6#115CB1-150256HK
15030x5#115CB1-150305HK
15040x5#150CB1-150405HK
18531x6#150CB1-185316HK
18540x5#150CB1-185405HK
18550x5#200CB1-185505HK
24050x5#200CB1-240505HK
24050x62x#150CB1-240506HK5
30050x62x#150CB1-300506HK5
 Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Băng Đồng