Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng Kiểu 2

Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng Kiểu 2

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight là sản phẩm kết nối rất nhiều thiết bị tiếp địa (chỉ bằng kim loại) theo cách  thức nhanh chóng, hiệu quả mà lại đơn giản nhất. Quy trình hàn chính là phản ứng nhiệt nhôm để hòa tan các cực kim loại một cách hoàn toàn. Sau đó tạo ra một mối liên kết dạng phân tử ngay tại điểm giao của các cực đó. Toàn bộ quá trình hàn hóa nhiệt (nhôm) và hình thành mối nối kể trên được diễn ra trong bộ khuôn kín (khuyến khích dùng đồng bộ) và bộ tay kẹp chuyên dụng. Khuôn và tay kẹp được làm từ một loại vật liệu chống cháy nổ cao cấp. Mối nối bền, đẹp, có khả năng chống ăn mòn cực tốt. Đồng thời, làm tăng khả năng dẫn điện và độ bền vật lý của các vật tư (chỉ tại điểm hàn).

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

quy cach bang dong tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

20x3#45BB7-203HK
25x3#65BB7-253HK
25x4#90BB7-254HK
25x6#115BB7-256HK
30x2#65BB7-302HK
30x3#65BB7-303HK
30x4#90BB7-304HK
30x5#115BB7-305HK
31x3#65BB7-313HK
31x6#150BB7-316HK
38x3#90BB7-383HK
38x5#150BB7-385HK
38x6#200BB7-386HK
40x3#90BB7-403HK
40x4#115BB7-404HK
40x5#150BB7-405HK
40x6#200BB7-406HK
50x3#150BB7-503HK
50x4#200BB7-504HK
50x5#200BB7-505HK
50x6#250BB7-506HK


 Mối Hàn Thẳng Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng Kiểu 2