Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Thuốc hàn sunlight là phương pháp kết nối các cực nối đất bằng kim loại nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản nhất. Thông qua phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao, các cực kim loại bị hòa tan hoàn toàn, mang lại một mối hàn có chất lượng cao và rõ rệt nhất. Quá trình này xảy ra trong hệ thống khuôn và tay kẹp làm từ vật liệu chống cháy nổ cao cấp. Phản ứng cháy này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài giây.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

16#32CC1-16HK
25#32CC1-25HK
35#32CC1-35HK
50#45CC1-50HK
70#65CC1-70HK
95#90CC1-95HK
120#115CC1-120HK
150#115CC1-150HK
185#150CC1-185HK
240#200CC1-240HK
300#250CC1-300HK
4002x#250CC1-400HK5


 Mối Hàn Thẳng Giữa Dây Và Dây