Mối Hàn Song Song Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Song Song Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight


  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Áp dụng tốt nhất cho kiểu liên kết đồng với đồng, đồng với thép, liên kết với công trình thép.
  • - Mối nối có dạng một lớp mạ kim loại bên ngoài, rất nhanh và cứng cáp.
  • - Mối nối đồng thường có độ sạch, độ tinh khiết cao, chống ăn mòn cực tốt.
  • - Không cần nguồn nhiệt phụ trợ, thuận tiện cho việc vận chuyển.
  • - Tuổi thọ sử dụng cao
  • - Tính dẫn điện của mối nối là tốt hơn so với chính chất liệu của cực nối đất.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dien tich day tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

1616#65CC14-1616HK4xS103
2525#45CC14-2525HK
3535#65CC14-3535HK
3525#65CC14-3525HK
5050#90CC14-5050HK
5035#90CC14-5035HK
5025#90CC14-5025HK
7070#115CC14-7070HK
7050#115CC14-7050HK
7035#90CC14-7035HK
7025#90CC14-7025HK
9595#150CC14-9595HK
9570#150CC14-9570HK
9550#150CC14-9550HK
9535#115CC14-9535HK
120120#200CC14-120120HK
12095#200CC14-12095HK
12070#200CC14-12070HK
12050#150CC14-12050HK


 Mối Hàn Song Song Giữa Dây Và Dây