Mối Hàn Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Mối Hàn Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight

  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Gia tăng khả năng dẫn điện của các thiết bị tiếp địa.
  • - Các kiểu liên kết khuyến cáo: đồng với đồng, đồng với thép hoặc liên kết với công trình thép.
  • - Mối hàn có độ bền về nhiệt cao, độ bền vật lý cao và có khả năng chống ăn mòn oxy hóa cực mạnh. đặc biệt là các mối nối giữa đồng với đồng
  • - Quá trình hàn chỉ cần duy nhất súng hàn chuyên dụng mà không cần bất cứ nguồn nhiệt phụ trợ nào khác. 
  • - Mối nối giống như lớp mạ bằng kim loại bên ngoài vật tư
  • - Quá trình hàn diễn ra rất nhanh

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

duong kinh coc tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

25x425x4#150BB5-254254HK
30x430x4#150BB5-304304HK
40x440x4#250BB5-404404HK
40x440x5#250BB5-404405HK
40x540x5#250BB5-405405HK
50x550x52x#150BB5-505505HK5
50x540x5#250BB5-505405HK


 Mối Hàn Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng