Mối Hàn Chữ Thập Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Chữ Thập Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight


  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Không cần nguồn nhiệt phụ trợ, thuận tiện cho việc vận chuyển.
  • - Mối nối đồng thường có độ sạch, độ tinh khiết cao, chống ăn mòn cực tốt.
  • - Mối nối có dạng một lớp mạ kim loại bên ngoài, rất nhanh và cứng cáp.
  • - Tính dẫn điện của mối nối là tốt hơn so với chính chất liệu của cực nối đất.
  • - Áp dụng tốt nhất cho kiểu liên kết đồng với đồng, đồng với thép, liên kết với công trình thép.
  • - Tuổi thọ sử dụng cao

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dien tich day tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

1616#65CC4-1616HK
2525#45CC4-2525HK
3535#65CC4-3535HK
3525#65CC4-3525HK
5050#90CC4-5050HK
5035#90CC4-5035HK
5025#90CC4-5025HK
7070#115CC4-7070HK
7050#115CC4-7050HK
7035#115CC4-7035HK
7025#115CC4-7025HK
9595#150CC4-9595HK
9570#150CC4-9570HK
9550#115CC4-9550HK
9535#115CC4-9535HK
120120#200CC4-120120HK
12095#200CC4-12095HK
12070#150CC4-12070HK
12050#150CC4-12050HK
150150#250CC4-150150HK
150120#250CC4-150120HK
15095#200CC4-15095HK
15070#150CC4-15070HK
1851852x#150CC4-185185HK5
185150#250CC4-185150HK
185120#250CC4-185120HK
18595#200CC4-18595HK
18570#200CC4-18570HK
2402402x#250CC4-240240HK5
2401852x#200CC4-240185HK5
2401502x#200CC4-240150HK5
2401202x#150CC4-240120HK5


 Mối Hàn Chữ Thập Giữa Dây Và Dây