Mối Hàn Chữ T Giữa Một Dây Rưỡi Và Cọc

Mối Hàn Chữ T Giữa Một Dây Rưỡi Và Cọc

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật của thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight là điểm bắt lửa ổn định, có khả năng tăng mạnh độ dẫn điện, cũng như khả năng chống chịu oxyhóa của sản phẩm tiếp địa. Độ bền về lực tuyệt vời cũng là một điểm mạnh cần nhắc đến. Sau hàng loạt cải tiến và nâng cấp, mối nối bây giờ có độ sáng và độ sạch cao.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

Ø14.216#90CR17-14216HK3xS103
Ø14.225#90CR17-14225HK
Ø14.235#90CR17-14235HK
Ø14.250#115CR17-14250HK
Ø14.270#200CR17-14270HK
Ø14.295#250CR17-14290HK
Ø14.2120#250CR17-142120HK
Ø14.2150#250CR17-142150HK
Ø14.21852x#150CR17-142185HK5
Ø14.22402x#200CR17-142240HK5
Ø17.216#115CR17-17216HK3xS103
Ø17.225#115CR17-17225HK
Ø17.235#115CR17-17235HK
Ø17.250#115CR17-17250HK
Ø17.270#200CR17-17270HK
Ø17.295#250CR17-17295HK
Ø17.2120#250CR17-172120HK
Ø17.21502x#150CR17-172150HK5
Ø17.21852x#150CR17-172185HK5
Ø17.22402x#200CR17-172240HK5
Ø20.016#250CR17-20016HK3xS103
Ø20.025#250CR17-20025HK
Ø20.035#250CR17-20035HK
Ø20.0502x#150CR17-20050HK5
Ø20.0702x#150CR17-20070HK5
Ø20.0952x#150CR17-20095HK5
Ø20.0120#150+#200CR17-200120HK5
Ø20.0150#150+#200CR17-200150HK5
Ø20.01852x#200CR17-200185HK5
Ø20.02403x#150CR17-200240HK5
 Mối Hàn Chữ T Giữa Một Dây Rưỡi Và Cọc