Mối Hàn Chữ T Giữa Cọc Và Cọc

Mối Hàn Chữ T Giữa Cọc Và Cọc

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight

Thuốc hàn Sunlight là vật tư liên kết các thiết bị tiếp địa (bằng kim loại) nhanh chóng nhất mà hiệu quả và đơn giản. Thông qua phản ứng hóa nhiệt, các cực kim loại bị hòa tan hoàn toàn. Qua đó, tạo ra một mối liên kết mới, bền vững và an toàn. Toàn bộ quá trình hóa nhiệt xảy ra trong bộ khuôn và tay kẹp do chúng tôi cung cấp.

  • - Không cần sử dụng nguồn nhiệt phụ trợ bên ngoài.
  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Các mối nối bằng đồng thường có độ sạch, độ tinh khiết cao hơn các loại thuốc hàn khác.
  • - Tăng cường chống ăn mòn cho các điện cực kết nối.
  • - Mối nối giống như là một lớp mạ bằng kim loại ở bên ngoài.
  • - Tính dẫn điện của mối nối thậm chí còn tốt hơn so với chính chất liệu của cực nối đất
  • - Khuyến khích sử dụng cho các liên kết đồng với đồng, đồng với thép hoặc liên kết với công trình thép.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

duong kinh coc tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

12.78#90CR1-1278SCHK
12.710#115CR1-12710SCHK
14.28#90CR1-1428SCHK
14.210#150CR1-14210SCHK
14.212#150CR1-14212SCHK
17.28#115CR1-1728SCHK
17.210#200CR1-17210SCHK
17.212#200CR1-17212SCHK
17.214#200CR1-17214SCHK
20.08#200CR1-2008SCHK
20.010#250CR1-20010SCHK
20.012#250CR1-20012SCHK
20.014#250CR1-20014SCHK


 Mối Hàn Chữ T Giữa Cọc Và Cọc