Mối Hàn Chữ T Giữa Dây Và Cọc

Mối Hàn Chữ T Giữa Dây Và Cọc

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn IEEE Std.80, UL467 và IEEE837. Và được cấp bằng UL, RoHS và CE sau một thời gian dài nâng cấp và phát triển. Thêm vào đó, sản phẩm cũng đã được cấp bằng sáng chế quốc gia ZL200410021807X.

Đặc điểm nổi bật của thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight là điểm bắt lửa ổn định, có khả năng tăng mạnh độ dẫn điện, cũng như khả năng chống chịu oxyhóa của sản phẩm tiếp địa. Độ bền về lực tuyệt vời cũng là một điểm mạnh cần nhắc đến. Sau hàng loạt cải tiến và nâng cấp, mối nối bây giờ có độ sáng và độ sạch cao.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

12.716#90CR2-12716HK2xS103
12.725#90CR2-12725HK
12.735#90CR2-12735HK
12.750#90CR2-12750HK
12.770#90CR2-12770HK
12.795#115CR2-12790HK
12.7120#150CR2-127120HK
14.216#90CR2-14216HK2xS103
14.225#90CR2-14225HK
14.235#90CR2-14235HK
14.250#90CR2-14250HK
14.270#115CR2-14270HK
14.295#115CR2-14290HK
14.2120#150CR2-142120HK
14.2150#200CR2-142150HK
14.2185#200CR2-142185HK
14.2240#250CR2-142240HK
17.216#90CR2-17216HK2xS103
17.225#90CR2-17225HK
17.235#90CR2-17235HK
17.250#115CR2-17250HK
17.270#115CR2-17270HK
17.295#115CR2-17295HK
17.2120#150CR2-172120HK
17.2150#200CR2-172150HK
17.2185#200CR2-172185HK
17.2240#250CR2-172240HK
17.23002x#150CR2-172300HK5
20.016#200CR2-20016HK2xS103
20.025#200CR2-20025HK
20.035#200CR2-20035HK
20.050#200CR2-20050HK
20.070#200CR2-20070HK
20.095#200CR2-20095HK
20.0120#250CR2-200120HK
20.0150#250CR2-200150HK
20.0185#250CR2-200185HK
20.0240#250CR2-200240HK
20.0300#250CR2-200300HK
 Mối Hàn Chữ T Giữa Dây Và Cọc