Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight

  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Gia tăng khả năng dẫn điện của các thiết bị tiếp địa.
  • - Các kiểu liên kết khuyến cáo: đồng với đồng, đồng với thép hoặc liên kết với công trình thép.
  • - Mối hàn có độ bền về nhiệt cao, độ bền vật lý cao và có khả năng chống ăn mòn oxy hóa cực mạnh. đặc biệt là các mối nối giữa đồng với đồng
  • - Quá trình hàn chỉ cần duy nhất súng hàn chuyên dụng mà không cần bất cứ nguồn nhiệt phụ trợ nào khác. 
  • - Mối nối giống như lớp mạ bằng kim loại bên ngoài vật tư
  • - Quá trình hàn diễn ra rất nhanh

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

duong kinh coc tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

20x320x3#65BB3-203203HK
25x325x3#65BB3-253253HK
25x425x4#90BB3-254254HK
25x625x6#150BB3-256256HK
30x230x2#65BB3-302302HK
30x330x3#90BB3-303303HK
30x430x4#115BB3-304304HK
30x530x5#115BB3-305305HK
31x331x3#115BB3-313313HK
31x631x6#200BB3-316316HK
38x338x3#115BB3-383383HK
38x538x5#150BB3-385385HK
38x638x6#200BB3-386386HK
40x340x3#115BB3-403403HK
40x440x4#150BB3-404404HK
40x540x5#150BB3-405405HK
40x640x6#200BB3-406406HK
50x350x3#200BB3-503503HK
50x450x4#200BB3-504504HK
50x550x5#200BB3-505505HK
50x650x6#250BB3-506506HK


 Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng