Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Cọc

Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Cọc

Liên hệ

Điểm mạnh của thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight là ở thời điểm bắt lửa ổn định, rất an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, nó có khả năng tăng mạnh độ dẫn điện, và cả khả năng chống chịu oxyhóa cho các vật tư tiếp địa. Sau hàng loạt cải tiến và nâng cấp, mối nối bây giờ có độ sáng, độ bền vật lý và độ sạch cao.

Thuốc hàn Sunlight được sản xuất dựa trên rất nhiều tiêu chuẩn ngặt nghèo của ngành điện nói riêng hay các sản phẩm công nghiệp nói chung như là IEEE Std.80, UL467 và IEEE837 - UL, RoHS và CE. Bản thân sản phẩm cũng đã nhận được bằng sáng chế cấp quốc gia ZL200410021807X.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

12.720x3#90BR2-127203HK
12.725x3#90BR2-127253HK
12.725x4#90BR2-127254HK
12.730x2#90BR2-127302HK
12.730x3#90BR2-127303HK
12.731x3#90BR2-127313HK
12.738x3#90BR2-127383HK
12.740x3#90BR2-127403HK
12.750x3#115BR2-127503HK
14.220x3#90BR2-142203HK
14.225x3#90BR2-142253HK
14.225x4#115BR2-142254HK
14.225x6#150BR2-142256HK
14.230x2#90BR2-142302HK
14.230x3#115BR2-142303HK
14.230x4#150BR2-142304HK
14.230x5#150BR2-142305HK
14.231x3#115BR2-142313HK
14.231x6#150BR2-142316HK
14.238x3#150BR2-142383HK
14.238x5#150BR2-142385HK
14.238x6#200BR2-142386HK
14.240x3#250BR2-142403HK
14.240x4#150BR2-142404HK
14.240x5#150BR2-142405HK
14.240x6#200BR2-142406HK
14.250x3#200BR2-142503HK
14.250x4#200BR2-142504HK
14.250x5#200BR2-142505HK
14.250x6#250BR2-142506HK
17.220x3#150BR2-172203HK
17.225x3#150BR2-172253HK
17.225x4#200BR2-172254HK
17.225x6#200BR2-172256HK
17.230x2#150BR2-172302HK
17.230x3#150BR2-172303HK
17.230x4#200BR2-172304HK
17.230x5#200BR2-172305HK
17.231x3#200BR2-172313HK
17.231x6#250BR2-172316HK
17.238x3#200BR2-172383HK
17.238x5#200BR2-172385HK
17.238x6#250BR2-172386HK
17.240x3#200BR2-172403HK
17.240x4#200BR2-172404HK
17.240x5#200BR2-172405HK
17.240x6#250BR2-172406HK
17.250x32x#150BR2-172503HK5
17.250x42x#150BR2-172504HK5
17.250x52x#150BR2-172505HK5
17.250x62x#150BR2-172506HK5
20.020x3#250BR2-200203HK
20.025x32x#150BR2-200253HK5
20.025x42x#150BR2-200254HK5
20.025x62x#150BR2-200256HK5
20.030x22x#150BR2-20032HK5
20.030x32x#150BR2-200303HK5
20.030x42x#150BR2-200304HK5
20.030x52x#150BR2-200305HK5
20.031x32x#150BR2-200313HK5
20.031x6#150+#200BR2-200316HK5
20.038x3#150+#200BR2-200383HK5
20.038x5#150+#200BR2-200385HK5
20.038x6#150+#200BR2-200386HK5
20.040x3#150+#200BR2-200403HK5
20.040x4#150+#200BR2-200404HK5
20.040x5#150+#200BR2-200405HK5
20.040x6#150+#200BR2-200406HK5
20.050x32x#200BR2-200503HK5
20.050x42x#200BR2-200504HK5
20.050x52x#200BR2-200505HK5
20.050x62x#200BR2-200506HK5
 Mối Hàn Chữ T Giữa Băng Đồng Và Cọc