Mối Hàn Chữ L Giữa Dây Và Cọc

Mối Hàn Chữ L Giữa Dây Và Cọc

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight là cách thức liên kết các thiết bị nối đất (được làm từ kim loại) một cách nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản nhất. Hoạt động theo nguyên lý từ phản ứng nhiệt nhôm, làm nóng chảy thuốc ở nhiệt độ cao. Sau đó chảy xuống điểm liên kết và hòa tan hoàn toàn các cực nối đất ở đó. Cuối cùng, hình thành nên một mối hàn có chất lượng cao và sạch và rõ rệt nhất. Toàn bộ quá trình kể trên xảy ra trong khuôn hàn chuyên dụng và tay kẹp tương ứng. Khuôn và tay kẹp do chúng tôi cung cấp, được làm từ vật liệu chống cháy nổ cao cấp; đảm bảo phản ứng cháy này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài giây mà không gây nguy hiểm.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

12.716#65CR1-12716HK1xS103
12.725#65CR1-12725HK
12.735#65CR1-12735HK
12.750#65CR1-12750HK
12.770#90CR1-12770HK
12.790#90CR1-12790HK
12.7120#90CR1-127120HK
14.216#65CR1-14216HK1xS103
14.225#65CR1-14225HK
14.235#65CR1-14235HK
14.250#90CR1-14250HK
14.270#90CR1-14270HK
14.290#90CR1-14290HK
14.2120#90CR1-142120HK
14.2150#115CR1-142150HK
14.2185#115CR1-142185HK
14.2240#150CR1-142240HK
17.216#65CR1-17216HK1xS103
17.225#65CR1-17225HK
17.235#65CR1-17235HK
17.250#90CR1-17250HK
17.270#90CR1-17270HK
17.295#90CR1-17295HK
17.2120#90CR1-172120HK
17.2150#115CR1-172150HK
17.2185#115CR1-172185HK
17.2240#150CR1-172240HK
17.2300#200CR1-172300HK
20.016#200CR1-20016HK1xS103
20.025#200CR1-20025HK
20.035#200CR1-20035HK
20.050#200CR1-20050HK
20.070#200CR1-20070HK
20.095#250CR1-20095HK
20.0120#250CR1-200120HK
20.0150#250CR1-200150HK
20.0185#250CR1-200185HK
20.02402x#150CR1-200240HK5
20.03002x#150CR1-200300HK5
 Mối Hàn Chữ L Giữa Dây Và Cọc