Mối Hàn Chữ L Giữa Băng Đồng Và Cọc

Mối Hàn Chữ L Giữa Băng Đồng Và Cọc

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight

  • - Mối nối giống như một lớp mạ kim loại bên ngoài, có độ dầy và độ cứng lớn.
  • - Độ an toàn và dễ thi công.
  • - Có độ bền về vật lý (bền nhiệt, bền kéo) cao, độ bền về hóa học (ăn mòn) cao, tuổi thọ sử dụng lớn.
  • - Không cần bất kỳ nguồn nhiệt phụ trợ nào, thuận tiện cho việc vận chuyển.
  • - Áp dụng tốt nhất cho việc liên kết đồng với đồng hoặc đồng với thép (kể cả liên kết với công trình thép). Trong đó, mối nối đồng thường có độ sạch và độ tinh khiết cao cao hơn, chống ăn mòn cực tốt

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

tiet dien cua day tiep dia

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

12.720x3#90BR1-127203HK
12.725x3#90BR1-127253HK
12.725x4#90BR1-127254HK
12.730x2#90BR1-127302HK
12.730x3#90BR1-127303HK
12.731x3#90BR1-127313HK
12.738x3#90BR1-127383HK
12.740x3#90BR1-127403HK
12.750x3#115BR1-127503HK
12.750x6#115BR1-127506HK
14.220x3#90BR1-142203HK
14.225x3#90BR1-142253HK
14.225x4#115BR1-142254HK
14.225x6#115BR1-142256HK
14.230x2#115BR1-142302HK
14.230x3#115BR1-142303HK
14.230x4#150BR1-142304HK
14.230x5#150BR1-142305HK
14.231x3#115BR1-142313HK
14.231x6#150BR1-142316HK
14.238x3#115BR1-142383HK
14.238x5#150BR1-142385HK
14.238x6#200BR1-142386HK
14.240x3#115BR1-142406HK
14.240x4#150BR1-142404HK
14.240x5#150BR1-142405HK
14.240x6#200BR1-142406HK
14.250x3#150BR1-142503HK
14.250x4#200BR1-142504HK
14.250x5#200BR1-142505HK
14.250x6#200BR1-142506HK
17.220x3#115BR1-172203HK
17.225x3#150BR1-172253HK
17.225x4#150BR1-172254HK
17.225x6#200BR1-172256HK
17.230x2#150BR1-172302HK
17.230x3#150BR1-172303HK
17.230x4#200BR1-172304HK
17.230x5#200BR1-172305HK
17.231x3#150BR1-172313HK
17.231x6#250BR1-172316HK
17.238x3#200BR1-172383HK
17.238x5#200BR1-172385HK
17.238x62x#150BR1-172386HK5
17.240x3#200BR1-172403HK
17.240x4#200BR1-172404HK
17.240x5#200BR1-172405HK
17.240x62x#150BR1-172406HK5
17.250x32x#150BR1-172503HK5
17.250x42x#150BR1-172504HK5
17.250x52x#150BR1-172505HK5
17.250x62x#150BR1-172506HK5
20.020x3#200BR1-200203HK
20.025x3#200BR1-200253HK
20.025x4#200BR1-200254HK
20.025x6#250BR1-200256HK
20.030x2#200BR1-200302HK
20.030x3#200BR1-200303HK
20.030x4#250BR1-200304HK
20.030x5#250BR1-200305HK
20.031x3#250BR1-200313HK
20.031x6#250BR1-200316HK
20.038x3#250BR1-200383HK
20.038x5#250BR1-200385HK
20.038x62x#150BR1-200386HK5
20.040x3#250BR1-200403HK
20.040x4#250BR1-200404HK
20.040x52x#150BR1-200405HK5
20.040x62x#150BR1-200406HK5
20.050x3#150+#200BR1-200503HK5
20.050x4#150+#200BR1-200504HK5
20.050x5#150+#200BR1-200505HK5
20.050x6#150+#200BR1-200506HK5
 Mối Hàn Chữ L Giữa Băng Đồng Và Cọc