Mối Hàn Chéo Nhau Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Chéo Nhau Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight có điểm bắt lửa ổn định, tăng khả năng dẫn điện, tăng khả năng chống chịu oxyhóa và có độ bền về lực tuyệt vời. Sau hàng loạt cải tiến và nâng cấp, chất lượng mối nối có độ sáng và độ sạch cao.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dien tich day tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

5050#150CC11-5050HK
7070#200CC11-7070HK
9595#250CC11-9595HK
1201202x#150CC11-120120HK5
1501502x#150CC11-150150HK5
1851852x#250CC11-185185HK5
2402403x#250CC11-240240HK5
3001203x#250CC11-300120HK5
3003003x#250CC11-300300HK5


 Mối Hàn Chéo Nhau Giữa Dây Và Dây