Mối Hàn Bán Song Song Giữa Dây Và Dây

Mối Hàn Bán Song Song Giữa Dây Và Dây

Liên hệ

Đặc Điểm Thuốc Hàn Sunlight


  • - An toàn và dễ thi công.
  • - Tính dẫn điện của mối nối là tốt hơn so với chính chất liệu của cực nối đất.
  • - Không cần nguồn nhiệt phụ trợ, thuận tiện cho việc vận chuyển.
  • - Mối nối có dạng một lớp mạ kim loại bên ngoài, rất nhanh và cứng cáp.
  • - Áp dụng tốt nhất cho kiểu liên kết đồng với đồng, đồng với thép, liên kết với công trình thép.
  • - Mối nối đồng thường có độ sạch, độ tinh khiết cao, chống ăn mòn cực tốt.
  • - Tuổi thọ sử dụng cao

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dien tich day tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

1616#65CC6-1616HK3xS103
2525#45CC6-2525HK
3535#65CC6-3535HK
3525#65CC6-3525HK
5050#90CC6-5050HK
5035#65CC6-5035HK
5025#65CC6-5025HK
7070#115CC6-7070HK
7050#115CC6-7050HK
7035#90CC6-7035HK
7025#90CC6-7025HK
9595#150CC6-9595HK
9570#115CC6-9570HK
9550#115CC6-9550HK
9535#115CC6-9535HK
120120#200CC6-120120HK
12095#200CC6-12095HK
12070#150CC6-12070HK
12050#115CC6-12050HK


 Mối Hàn Bán Song Song Giữa Dây Và Dây