Mối Hàn Bán Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Mối Hàn Bán Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight là cách thức liên kết các thiết bị nối đất (được làm từ kim loại) một cách nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản nhất. Hoạt động theo nguyên lý từ phản ứng nhiệt nhôm, làm nóng chảy thuốc ở nhiệt độ cao. Sau đó chảy xuống điểm liên kết và hòa tan hoàn toàn các cực nối đất ở đó. Cuối cùng, hình thành nên một mối hàn có chất lượng cao và sạch và rõ rệt nhất. Toàn bộ quá trình kể trên xảy ra trong khuôn hàn chuyên dụng và tay kẹp tương ứng. Khuôn và tay kẹp do chúng tôi cung cấp, được làm từ vật liệu chống cháy nổ cao cấp; đảm bảo phản ứng cháy này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài giây mà không gây nguy hiểm.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

duong kinh coc thu nhat

duong kinh coc tiep dia thu 2

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

25x425x4#150BB51-254254HK
30x430x4#150BB51-304304HK
40x440x4#250BB51-404404HK
50x450x42x#150BB51-504504HK5


 Mối Hàn Bán Song Song Giữa Băng Đồng Và Băng Đồng