Mối Hàn Bán Song Song Băng Đồng Trên Công Trình Thép Đứng

Mối Hàn Bán Song Song Băng Đồng Trên Công Trình Thép Đứng

Liên hệ

Thuốc hàn Sunlight có khả năng liên kết các thiết bị chống sét trong bãi tiếp địa một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thông qua phản ứng nhiệt nhôm bên trong một bộ khuôn kin, thuốc hàn sẽ hòa tan các cực nối đất bằng kim loại rồi tạo ra một mối liên kết đẹp và bền. Thêm vào đó, các mối hàn Sunlight còn gia tăng khả năng dẫn điện, độ dẻo dai và cả độ cứng, khả năng chống oxy hóa cho các cực tiếp địa.

Các Kiểu Khuôn Và Thuốc Hàn Hóa Nhiệt

dien tich day cap

dinh luong thuoc han

kich thuoc khuon han hoa nhiet

kich thuoc tay kep

chu thich

20x3#65BS1-203HK
25x3#90BS1-253HK
25x4#90BS1-254HK
25x6#150BS1-256HK
30x2#90BS1-302HK
30x3#90BS1-303HK
30x4#115BS1-304HK
30x5#150BS1-305HK
40x3#150BS1-403HK
40x4#200BS1-404HK
40x5#200BS1-405HK
40x6#250BS1-406HK
50x3#200BS1-503HK
50x4#250BS1-504HK
50x5#250BS1-505HK
50x62x#150BS1-506HK5


 Mối Hàn Bán Song Song Băng Đồng Trên Công Trình Thép Đứng